Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đợt 2

- Mã quyền mua: MIRTTB152

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRTTB1529

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 26/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 28/12/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành đợt 2: 7.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 105:100 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 105 quyền được mua 100 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền của cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.
Sau khi kết thúc từng đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện là 105:100 cổ đông A sẽ được quyền mua thêm (200x100):105=190,47 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 190 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu lẻ là 0,47 sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 26/11/2015 đến ngày 21/12/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/11/2015 đến ngày 23/12/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, địa chỉ: ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.