Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào thứ 7 ngày 05/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đông Á Plaza, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn  đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.