Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRTSC152

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:VNMIRTSC1529

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 73.824.042 cổ phần.

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu bỏ quyền mua với giá bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần

- Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/07/2015 đến ngày 31/07/2015

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/07/2015 đến ngày 24/08/2015.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

+ Số tài khoản : 74838208

+ Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Cần Thơ

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối  với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, số 1D – Phạm Ngũ Lão, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.