Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Số 79, Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.