Công ty cổ phần Traphaco (TRA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2016

- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, Đại hội đồng cổ đông năm 2016

a.Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền


- Tỉ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: 10/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Traphaco,  Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Tham dự đại hội cổ đông năm 2016


- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:  sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Traphaco thông báo sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.