Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Lúc 8h30 ngày 27/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn – 720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.