Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/05/2015 (cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Nhựa Tân Phú, số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.