Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 15/03/2016 (cụ thể sẽ thông báo theo thư mời)

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

- Nội dung lấy ý kiến: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.