Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện:  5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện:  15/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 15/07/2015 (và xuất trình Giấy CMND). Điện thoại liên hệ: (08) – 3973 7 920 – số máy nhánh 105 gặp Anh Minh hoặc Chị Vân (Phòng Kế toán).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.