Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Tân Sơn Nhất, 198-200 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh (nếu thay đổi sẽ thông báo sau).

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.