Công ty cổ phần Phân phối Top One (TOP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
- Thời gian thực hiện:  14/11/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phân phối Top One, tầng 3 tòa nhà Machinco, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.