Công ty cổ phần Tài Nguyên (TNT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng Giao dịch Công ty cổ phần Tài Nguyên – Phòng 510 Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Xin ý kiến cổ  đông thông qua phương án phát hành tăng vốn

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.