Công ty cổ phần Tài Nguyên (TNT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tài Nguyên – Phòng 510 Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Theo quy định của pháp luật và Điều Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.