Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền

1, Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 07/08/2015 đến ngày 28/08/2015

- Địa chỉ gửi thư về: Công ty cổ phần Ô tô TMT – 199B, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2, Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 38,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.850 đồng)

- Thời gian thực hiện: 19/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Ô tô TMT số 199B – phố Minh Khai – quận Hai Bà Trung – Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần bắt đầu từ ngày 19/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.