Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/04/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.