Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 100:5  (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 244 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền 20:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 244*1/20= 12,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh của cổ đông A là 0,20 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên, địa chỉ G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.