Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 đợt 1
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại G4A Đồng Khởi, KP4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/01/2017 và xuất trình CMND. Đối với trường hợp đi nhận thay, ngoài những hồ sơ trên, phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.