Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2015

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền; và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/01/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Thiên Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện:   1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: tháng 12/2015.        

- Địa điểm: Trụ sở CTCP Tập đoàn Thiên Long.

- Nội dung: thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.