Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/12/2016

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Thiên Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.