Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/12/2015
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.