Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty cổ phần (TL4- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.