CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử  lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách, với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận thêm (105*12%)=12,6 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ trên thì cổ đông A sẽ nhận được thêm 12 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang (Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai) và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.