CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2015

- Lý do và mục đích : Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 03/08/2015-15/08/2015

- Địa điểm thực hiện: Số 03, đường 2A, KCN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai                         

- Nội dung lấy ý kiến: Về việc giải thể chi nhánh và Công ty con do hoạt động không hiệu quả.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.