CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/9/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/9/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.