CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Nội dung cụ thể: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 302 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm: (302x10):100=30.2 cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 30 cổ phiếu mới và phần cổ phiếu lẻ 0.2 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ– 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.