Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:        01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại – Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

- Nội dung họp: 

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty;

+ Và các nội dung khác.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 500 đồng) (Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền này chỉ tính trên số vốn không bao gồm đợt phát hành đăng ký bổ sung do phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2015)

- Thời gian thực hiện: 25/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại – Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 25/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.