Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại – Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015;
+ Và các nội dung khác.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.