Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thanglonginvestgroup.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

- Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website www.thanglonginvestgroup.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

- Nội dung lấy ý kiến:  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội  đồng cổ đông, và toàn bộ tài liệu họp  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng trên Website www.thanglonginvestgroup.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.