Công ty cổ phần TIE (TIE – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (700 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 30/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần TIE số 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 30/10/2015 và xuất trình sổ cổ đông, CMND.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.