CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 13%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
- Thời gian thực hiện: 16/01/2017.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.