Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự  kiến trong tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.