Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,  Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 15/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 90, Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

- Nội dung lấy ý kiến:

+  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

b. Tạm  ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 30/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.