Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa (THB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ  phần Bia Thanh Hóa

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.