Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/09/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung họp theo thư mời họp cho cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.