Công ty cổ phần Trường Phú (TGP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu [(01 cổ phiếu được nhận 200 đồng) trong đó cổ tức 2014 là 1,7%/cổ phiếu, tạm ứng cổ tức 2015 là 0,3%/cổ phiếu]

- Ngày thanh toán: 25/06/2015

- Địa điểm thực hiện:        

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ  tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Trường Phú – số 10, khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội từ ngày 25/06/2015 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.