Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau tại thư mời cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà  Nội 

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ  đông thường niên

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.