Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 12/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:  Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.