Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Emi Palace- Số 6 Lê Quí Đôn, P.Bình Thọ, Q. Thủ Đức.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời cổ đông dự họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.