Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/05/2016

- Lý do và mục đích:  Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 8% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 01/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán Tài Chính – Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, Số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM, Điện thoại: (08) 3722 0896 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.