Công ty cổ phần Thép Thủ Đức (TDS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thép Thủ Đức, địa chỉ: Km9, xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 30/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.