Công ty cổ phần Thép Thủ Đức (TDS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800đ)

- Ngày thanh toán: 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thép Thủ Đức, địa chỉ: Km9, xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 29/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.