Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.