Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (TDH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2016.

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể sau.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến cổ tức 2016.
+ Chỉnh sửa Điều lệ công ty theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
+ Bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ IV.
+  Và các vấn đề khác.

 b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/03/2016.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – số 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân/Giấy ĐKKD; sổ cổ đông, giấy uỷ quyền (nếu có).

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.