CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2016

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016.
-     Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  28/12/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (xuất trình Chứng minh nhân dân) từ ngày 28/12/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.