Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Than Cao sơn - Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn  đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông thường niên

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.