CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/09/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải bắt đầu từ ngày 18/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.