CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

a.  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến là ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo qui định Điều lệ Công ty và qui định pháp luật.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Thời gian thực hiện: 16/03/2016
Địa điểm thực hiện:       
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ  tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – CTCP dệt may đầu tư thương mại Thành Công, 36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 16/03/2016. Khi nhận cổ tức, đề nghị xuất trình bản gốc CMND và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu không phải cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức).

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.