CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 22/11/2016
- Địa điểm thực hiện:       
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ  tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – CTCP dệt may đầu tư thương mại Thành Công, 36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 22/11/2016. Khi nhận cổ tức, đề nghị xuất trình bản gốc CMND và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu không phải cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.