CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đối với cổ tức còn lại của năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – CTCP dệt may đầu tư thương mại Thành Công, 36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 30/06/2015. Khi nhận cổ tức, đề nghị xuất trình bản gốc CMND và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu không phải cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.