CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Cảng Tân Cảng – Cát Lái, 1295B Đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q2, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:  được thông báo trên website của Công ty (www.tancanglogistics.com) trước khi tiến hành cuộc họp theo quy định.

b. Trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:
-     Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  20/04/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+    Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính – Kế toán Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/04/2016 và xuất trình.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.